Funksjoner i renseprosessen

Har du fått pålegg om rensing av spillvann elller gråvann.

Eller du har planer om å bygge bolig eller hytte der det er pålagt med rensing av avløpsvannet, da kan jeg tilby mimirenseanlegg fra 5-50 PE.

Det kan også leveres større renseanlegg fra 50-50 000 PE.

Dette er anlegg som er Sintef godkjent, og er betegnet som markedets mest avanserte og brukervennlige renseanlegg.

Anlegget har trådløs overvåkning med et innebygd GSM system, og SMS varsling om det oppstår feil.

Det har lavt strømforbruk,og alle anleggets deler er samlet i en tank .

Anlegget er også lydløst og luktfritt.

 

 

Kommentarer

17.05.2021 19:42

Leif K Græsdal Græsdal bil og maskin

Hei! TP7 renseanlegg er det beregna på enebolig med 3kub kloakktank.? Kan så avløpet frå renseanlegge gå direkte i grøft uten videre rensing?

17.05.2021 20:17

Magnar Gjersdal

Hei. TP7 renseanlegg er berekna for enebolig med 5 personar. Avløpsvatnet frå anlegget kan gå direkte i grøft, det er ferdigrensa og UV behandla.